Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişimBizi Tanıyın
Hizmet Envanteri
İç Denetim Mevzuatı
Birim Düzenlemeleri
Plan/Program
İç Denetim Faaliyet Raporu
İç Denetim Sözlüğü
Arama

icdenetim@sakarya.edu.tr +90.264.295 50 92
İÇ DENETİM > Mevzuat

İÇ DENETİM MEVZUATI

I - BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT

5436 Sayılı Kanunun 5018 Sayılı Kanuna İşlenmeyen Maddeleri [doc]
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu [doc]

II - İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı [doc]
İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği [doc]
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik [doc]
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik [doc]

III - ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esasları [doc]
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1) [doc]
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2) [doc]
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller [doc]
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları [doc]
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller [doc]
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi [doc]
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi [doc]
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları [doc]
Kamu İç Denetim Rehberi [doc]
Kamu İç Denetim Standartları [doc]
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi [2008-2010] [doc]
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi [doc]
Üst Yönetici Rehberi [doc]
Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller [doc]